Сплачуємо за своїми зобов’язаннями

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента