Сплачуємо за своїми зобов’язаннями

Проект рішення з питання 12 Порядку денного Загльних зборів ПрАТ УТСК призначених на 30 12 2020