Платим по своим обязательствам
Категории новостей
НовостиСообщенияОтзывы

Новости

Конкурс субъектов аудиторской деятельности

Дата публикации: 2019-01-09

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до відповідного розділу Реєстру, у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та які не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг цьому підприємству.

 

Відомості про замовника:

Приватне акціонерне товариство «Українська транспортна страхова компанія.»

код ЄДРПОУ 22945712

місцезнаходження вул. Саксаганського, 77, м. Київ, Україна

Інша більш детальна інформація (включаючи відомості про звітність) міститься на сайті замовника.

 

Умови та порядок проведення конкурсу

 

Відомості про послуги:

Послуги з аудиту – аудиторська перевірка повного пакету річної фінансової звітності Замовника за 2018 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2018р, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, з наданням аудиторських звітів про фінансовий стан до Національної комісії, що здійснює державне  регулювання у сфері ринків фінансових послуг та до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2018 року. 

 

Вимоги до аудитора :

-         наявність Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

-         наявність Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

-         наявність Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане згідно розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

-         репутація на ринку;

-         наявність в реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

-         наявність Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, видане рішенням Аудиторської палати України.

 

Завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності включає:

-         підтвердження річної фінансової звітності товариства для подання усім користувачам згідно законодавства України;

-         підтвердження щодо річних звітних даних страховика щодо здійснення страхової діяльності для подання до Нацкомфінпослуг.

 

Документи, які надаються учасником для участі у конкурсі

Для участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності подають такі документи (відомості):

-         коротке резюме про аудиторську фірму (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);

-         цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором;

-         скан копії передбачених законодавством України свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;

-         будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

До участі в конкурсі не допускаються

суб’єкти аудиторської діяльності, які:

• не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;

•   подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

 

Дата початку проведення конкурсу – 09січня 2019 року.

 

Строк подачі документів – до 21 січня 2019 року включно.

 

Порядок подачі документів

Документи для участі у конкурсі необхідно надіслати електронною поштою за наступною адресою office@utico.uan.bzenko@utico.ua

контактна особа: т.в.о. головного бухгалтера Бзенко Надія Василівна (+38 044 303-97-70, +38 044 303-97-72).

 

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

 

Про результати конкурсу учасники повідомляються електронною поштою в термін не пізніше 26 січня 2019 року.


Подробнее

Возникновении особенной информации

Дата публикации: 2018-11-30

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПрАТ "Українська транспортна страхова компанiя."

2. Код за ЄДРПОУ

22945712

3. Місцезнаходження

01033, м. Київ, вул. Саксаганського,77

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 303 97 70 (044) 303 97 70

5. Електронна поштова адреса

utico@utico.uaЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.utico.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

30.11.2018 року Наглядовою радою ПрАТ "УТСК" прийнято рiшення про продовження повноважень члена Правлiння ПрАТ "УТСК" Цимбал Ганни Вiкторiвни - з 30.11.2018 року по 29.11.2019 року (включно). Частки у статутному капiталi емiтента Цимбал Г.В. не має. Згоди на розголошення паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5-ти рокiв працювала на керiвних посадах в ПрАТ "УТСК".

Подробнее

Акция ко Дню автомобилиста

Дата публикации: 2018-10-26

З 28 жовтня по 28 листопада 2018 року ЮТІКО проводить акцію для нових клієнтів компанії до Дня автомобіліста!

Придбавши у період дії Акції поліс Автоцивілки (ОСЦПВВНТЗ), «Зелена картка» або АвтоКАСКО, отримайте поліс добровільного страхування від нещасних випадків за програмою «Захист при ДТП» всього за 1 грн.

Дана програма направлена на надання фінансової допомоги Страхувальнику по факту його госпіталізації внаслідок ДТП та/або при отриманні Страхувальником травматичного ушкодження внаслідок ДТП.


Умови програми «Захист при ДТП»:

Страхова сума за договором страхування:

5 000 грн.

Страхова премія за договором страхування:

1 грн.*

Ліміт страхової виплати по одному щоденному платежу по страховому випадку «Невідкладна цілодобова Госпіталізація»:

250 грн.

Ліміти страхової виплати по одному страховому випадку по страховому випадку «Травматичне ушкодження» при:

- переломі або травматичній ампутації кісток плеча, рук та ніг:

500 грн.

- хімічному або термічному опіку поверхні тіла другого, третього, четвертого ступеню:

250 грн., 500 грн., 750 грн. відповідно

- переломі ребра (кількох ребер одночасно, включаючи переломи хрящової частини ребра):

500 грн.

*тільки в період дії Акції

 

Місце дії договору страхування – територія України та інших країн – членів міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка»

Подробнее

Лицензия страхование железнодорожного транспорта

Дата публикации: 2018-07-05

26 червня 2018 року Нацкомфінпослуг розпорядженням № 1092 ухвалив рішення про видачу Приватному акціонерному товариству «Українська транспортна страхова компанія.» безстрокової ліцензії на провадження страхової діяльності з добровільного страхування залізничного транспорту.


На сьогодні ПрАТ «УТСК» має у своїх активах 25 ліцензій на обов’язкові та добровільні види страхування.

Подробнее

Общее количество акций

Дата публикации: 2018-04-23

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

ПрАТ «УТСК» 25 квітня 2018 року

 

Відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляємо, що станом на 19 квітня 2018 року загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «УТСК» складає 1 220 026 шт.

        Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «УТСК» складає 1 220 026 шт.

Зазначену інформацію складено на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 19 квітня 2018 року.

Подробнее

Рейтинг СК «ЮТИКО» 5 апреля 2018

Дата публикации: 2018-04-10

Рейтинговий комітет агенції «Експерт-Рейтинг» 05 квітня 2018 року прийняв рішення щодо підтвердження рейтингу фінансової стійкості СК «ЮТІКО» на рівні uaВВВ- за національною шкалою.


Страховик з рейтингом uaВВВ- характеризується достатнім рівнем фінансової стійкості у порівнянні з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, агентство спиралося на результати роботи компанії за 2017 рік. 

Валові премії СК «ЮТІКО» за цей період склали 266,9 млн. грн., страхові виплати 69,7 млн. грн., коефіцієнт виплат – 26

Подробнее

СК «ЮТИКО» 23 года!

Дата публикации: 2017-12-29

Сьогодні СК «ЮТІКО» виповнюється 23 роки!


Бажаємо нам впевнених кроків вперед, процвітання, досягнення максимальних вершин та поваги партнерів. А також дякуємо клієнтам UTICO за довіру – це для нас найголовніше


Подробнее

Рейтинг СК «ЮТИКО» 22 декабря 2017

Дата публикации: 2017-12-23

Рейтинговий комітет агенції «Експерт-Рейтинг» 22 грудня 2017 року прийняв рішення щодо підтвердження рейтингу фінансової стійкості СК «ЮТІКО» на рівні uaВВВ- за національною шкалою.

Страховик з рейтингом uaВВВ- характеризується достатнім рівнем фінансової стійкості у порівнянні з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, агентство спиралося на результати роботи компанії за дев’ять місяців 2017 року. 

Валові премії СК «ЮТІКО» за цей період склали 200,76 млн. грн., страхові виплати 52,03 млн. грн., коефіцієнт виплат – 25,92%.

Подробнее

Акция - добровольная автогражданка за 10 грн!

Дата публикации: 2017-09-29

З 02 по 31 жовтня 2017 року СК «ЮТІКО» проводить акцію до Дня автомобіліста!


    Придбавши в СК «ЮТІКО» в період дії акції договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, Ви маєте можливість укласти договір добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту на вигідних умовах:

Загальний ліміт відповідальності - 50 000 грн.


Ліміт відповідальності по одному страховому випадку за шкоду, заподіяну майну третіх осіб внаслідок ДТП – 50 000 грн.


Термін дії – до 1 року


Територія дії – Україна


Страховий платіж – 10 грн.


    Акція діє і для клієнтів СК «ЮТІКО», у яких вже є діючі договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Ви теж можете укласти договір добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту на вище зазначених умовах, але на період до кінця дії діючого договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, та збільшити свій захист у разі ДТП на 50 000 грн.!


    Виплата страхового відшкодування по договору добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту починається після вичерпання ліміту відповідальності за діючим договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів внаслідок настання одного або декількох страхових випадків.


Подробнее

Обновленная страница в Facebook

Дата публикации: 2017-08-09

Друзі, страхова компанія UTICO рада вітати Вас на нашій оновленій facebook-сторінці!


Ми хочемо стати ще ближче до всіх автомобілістів України. Гарантуємо Вам корисні публікації, цікаві підбірки автомобільних новин, слушну інформацію щодо автострахування та вчасні поради для автомобілістів! Обіцяємо бути не лише корисними, але й піклуватися про Ваш настрій. Будемо раді бачити Вас серед наших дописувачів!


https://www.facebook.com/utico.ua/


Подробнее