Сплачуємо за своїми зобов’язаннями

Суб'єктів аудиторської діяльності конкурс

Дата публікації: 2020-12-18

        ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія.» оголошує конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік.

Послуги з аудиту - аудиторська перевірка повного пакету річної окремої фінансової звітності Замовника за 2020 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2020р, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, з наданням аудиторських звітів про фінансовий стан до Національного банку України та до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 року 

Основні відомості про замовника


Повне найменування

 Приватне акціонерне товариство «Українська транспортна страхова компанія.»

Скорочене найменування

 ПрАТ «УТСК»

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22945712

Дата та орган державної реєстрації

 29.12.1994 р. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Місцезнаходження

 Саксаганського, 77, м. Київ, Україна

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про Товариство 

20.08.2004, 1 068 120 0000 000589

Основні види діяльності

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

Загальна вартість активів (валюта балансу) станом на 01.01.2020 року/ на 30.09.2020 року , тис. грн.

278 963 / 271 389

Страхові премії за 9 міс. 2020 року, тис. грн.

117 085

Чисті зароблені страхові премії за 9 міс. 2020 року, тис. грн.

92 739

Кількість штатних працівників

73

Кількість ліцензій

25

Кількість структурних підрозділів

1

Кількість дочірних компаній

відсутні

Вимоги до аудитора :

 • наявність Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;
 • наявність  Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 • наявність  Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане згідно розпорядження  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
 • репутація на ринку;
 • наявність  в реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • наявність Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, видане рішенням Аудиторської палати України.

Дати та строки:

 • Період, що перевіряється 01.01.2020 -31.12.2020
 • Термін надання аудиторських висновків – до 15.04.2021
 • Дата оголошення конкурсу – 18.12.2020
 • Період приймання пропозицій – до 28.12.2020
 • Дата рішення  щодо призначення аудитора – 29.12.2020

Конкурентні переваги:

 • досвіт роботи;
 • репутація на ринку;
 • цінова пропозиція

Для участі в конкурсі пропозиції від аудиторських фірм приймаються на електронну адресу  в такому складі:

 • Комерційна пропозиція з зазначенням ціни послуг;
 • Скан копія Свідоцтва про реєстрацію;
 • Скан копія Свідоцтва Аудиторської палати;
 • Скан копія Свідоцтва контролю якості;
 • Скан копії сертифікатів аудиторів.

До участі в конкурсі не допускаються
суб’єкти  аудиторської діяльності, які:
• не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;
•   подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Порядок подачі документів
Документи для участі у конкурсі необхідно надіслати електронною поштою за наступною адресою [email protected][email protected]
контактна особа: т.в.о. головного бухгалтера Бзенко Надія Василівна (+38 044 303-97-70, +38 044 303-97-72).

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.