Сплачуємо за своїми зобов’язаннями

Конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності

Дата публікації: 2022-01-11

ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія.» оголошує конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2021 рік.


Послуги з аудиту:

 - аудиторська перевірка повного пакету річної окремої фінансової звітності Замовника за 2021 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2021р, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, з наданням аудиторських звітів про фінансовий стан до Національного банку України та до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2021 року;

- аудит і надання аудиторського звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика за 2021 рік;

- перевірка і аналіз інформації у Звіті про Управління та Висловлення думки щодо інформації, зазначеної у п.5-9 частини 3 Ст.127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», та перевірка інформації, зазначеної в п. 1-4 частини 3 Ст.127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». 


Основні відомості про замовника

#

Вимоги до аудитора :

наявність Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

наявність Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

наявність Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане згідно розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

репутація на ринку;

наявність в реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

наявність Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, видане рішенням Аудиторської палати України.


Дати та строки:

Період, що перевіряється 01.01.2021 -31.12.2021

Термін надання аудиторських висновків – до 15.03.2022 

Дата оголошення конкурсу – 11.01.2022

Період приймання пропозицій – 18.01.2022

Дата рішення щодо призначення аудитора – 19.01.2022

 

Конкурентні переваги:

досвіт роботи;

репутація на ринку;

цінова пропозиція


Для участі в конкурсі пропозиції від аудиторських фірм приймаються на електронну адресу в такому складі:

Комерційна пропозиція з зазначенням ціни послуг;

Скан копія Свідоцтва про реєстрацію;

Скан копія Свідоцтва Аудиторської палати;

Скан копія Свідоцтва контролю якості;

Скан копії сертифікатів аудиторів.


До участі в конкурсі не допускаються

суб’єкти аудиторської діяльності, які:

• не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;

• подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.


Порядок подачі документів

Документи для участі у конкурсі необхідно надіслати електронною поштою за наступною адресою [email protected][email protected]

контактна особа: т.в.о. головного бухгалтера Бзенко Надія Василівна (+38 044 303-97-70, +38 044 303-97-72).


Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.