Сплачуємо за своїми зобов’язаннями

Про виникнення особливої інформації про емітента

Дата публікації: 2012-09-11

04.09.2012 року Наглядовою радою ПрАТ «УТСК» на підставі заяви Першого заступника Голови Правління Товариства та члена Правління ПрАТ «УТСК» Бабича Г.В. було прийнято рішення щодо його звільнення за згодою сторін з 11.09.2012 року з займаних посад. Строк роботи Бабича Г.В. на посаді Першого заступника Голови Правління та члена Правління ПрАТ «УТСК» склав – з 20.08.2007 року по 11.09.2012 року (включно).


Частки у статутному капіталі емітента Бабич Г.В. не має.


Згоди на розкриття паспортних даних не надано. На вакантні посади нікого не призначено.