Сплачуємо за своїми зобов’язаннями

Продовження Повноважень Голови Правлiння ПрАТ "УТСК"

Дата публікації: 2018-04-13

12.04.2018 року Наглядовою радою ПрАТ "УТСК" прийнято рiшення про продовження повноважень Голови Правлiння ПрАТ "УТСК" Григорюка Андрiя Леонiдовича - з 16.04.2018 року по 15.04.2019 року (включно).


Частки у статутному капiталi емiтента Григорюк А.Л. не має. Згоди на розголошення паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв працював на керiвних посадах в ПрАТ "УТСК".