Сплачуємо за своїми зобов’язаннями

Виникнення особливої інформації

Дата публікації: 2018-11-30

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПрАТ "Українська транспортна страхова компанiя."

2. Код за ЄДРПОУ

22945712

3. Місцезнаходження

01033, м. Київ, вул. Саксаганського,77

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 303 97 70 (044) 303 97 70

5. Електронна поштова адреса

[email protected]Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.utico.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

30.11.2018 року Наглядовою радою ПрАТ "УТСК" прийнято рiшення про продовження повноважень члена Правлiння ПрАТ "УТСК" Цимбал Ганни Вiкторiвни - з 30.11.2018 року по 29.11.2019 року (включно). Частки у статутному капiталi емiтента Цимбал Г.В. не має. Згоди на розголошення паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5-ти рокiв працювала на керiвних посадах в ПрАТ "УТСК".