Сплачуємо за своїми зобов’язаннями

Загальна кількість акцій

Дата публікації: 2018-04-23

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

ПрАТ «УТСК» 25 квітня 2018 року

 

Відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляємо, що станом на 19 квітня 2018 року загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «УТСК» складає 1 220 026 шт.

        Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «УТСК» складає 1 220 026 шт.

Зазначену інформацію складено на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 19 квітня 2018 року.