Сплачуємо за своїми зобов’язаннями

Зміна складу посадових осіб ПрАТ «УТСК» 10.2012

Дата публікації: 2012-10-19

1) 19.10.2012 року за результатами позачергових зборів ПрАТ «УТСК» обрано нового Голову та членів Наглядової ради, а також нового ревізора ПрАТ «УТСК»:


  • Головою Наглядової ради призначено Люліна А.М. (непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі емітента не має, згоди на розголошення паспортних даних не надано);


Членами Наглядової ради призначено:

  • Власова І.О. (непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі емітента складає 93,2756 %, згоди на розголошення паспортних даних не надано);
  • Ковальчука Р.В. (непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі емітента не має, згоди на розголошення паспортних даних не надано).


Також, 19.10.2012 року Наглядовою радою ПрАТ «УТСК» прийнято рішення щодо складання повноважень Ревізора Товариства Самойленко Т.В. на підставі поданої нею заяви про дострокове припинення повноважень. Строк роботи Самойленко Т.В. на посаді склав 1 рік. Частки у статутному капіталі емітента Самойленко Т.В. не має. На вакантну посаду ревізора призначено Денисенко Т.В. (непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі емітента не має, згоди на розголошення паспортних даних не надано).


2) 19.10.2012 року Наглядовою радою ПрАТ «УТСК» прийнято рішення щодо задоволення заяви Голови Правління ПрАТ «УТСК» Григорюка А.Л. про звільнення його з посади Голови Правління за згодою сторін. Частки у статутному капіталі емітента Григорюк А.Л. не має.


На вакантну посаду Голови Правління ПрАТ «УТСК» з 22.10.2012 року призначено за її згодою Пішакову Галину Володимирівну, яка до даного часу займала посаду Першого заступника Голови Правління ПрАТ «УТСК». Згоду на розголошення паспортних даних Пішакова Г.В. не дала.


Призначена 22.10.2012 року на посаду Голови Правління ПрАТ «УТСК» Пішакова Г.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі емітента також не має. До моменту призначення, Пішакова Г.В. протягом тривалого часу працювала у сфері страхування та займала керівні посади у СК «Княжа», СК «Лафорт», ЗАТ «УТСК».