Сплачуємо за своїми зобов’язаннями

Зміну складу посадових осіб ПрАТ «УТСК»

Дата публікації: 2012-11-23

23.11.2012 року Наглядовою радою ПрАТ «УТСК» з метою формування повного складу Правління Товариства прийнято рішення щодо призначення членами Правління ПрАТ «УТСК» Сторчевого Сергія Васильовича та Горішню Ліну Іванівну.


Горішня Л.І. згоду на розголошення паспортних даних не дала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, частки у статутному капіталі емітента також немає. До моменту призначення, Горішня Л.І. працювала і продовжує працювати на посаді головного бухгалтера ПрАТ «УТСК».


Сторчевий С.В. згоду на розголошення паспортних даних не дав. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, частки у статутному капіталі емітента також немає. До моменту призначення, Сторчевий С.В. протягом тривалого часу працював у сфері страхування та займав керівні посади у СК «Княжа», СК «Лафорт», ЗАТ «УТСК».