Сплачуємо за своїми зобов’язаннями

Повідомлення

Інформація про зміну власників акцій ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія»

Дата публікації: 2012-09-05

06.09.2012 року ПрАТ «УТСК» отримало повідомлення від нового акціонера щодо зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій ПрАТ «УТСК».


Згідно змісту повідомлення, 05.09.2012 року новим власником 97,2869 % акцій ПрАТ «УТСК» став громадянин України Власов Ігор Олександрович, паспорт серія «ЕМ» №994586, виданий Брянківським МВ УМВС України в Луганській області 04.10.2001 року, ідентифікаційний номер 2801606531, місце реєстрації: м. Київ, вул.Рибальська,8 кв.31. Розмір пакету акцій акціонера Власова І.О. склав 97,2869 %.

Детальніше

Інформація про зміну посадових осіб ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія»

Дата публікації: 2012-09-04

04.09.2012 року Наглядовою радою ПрАТ «УТСК» на підставі заяви Голови Правління ПрАТ «УТСК» Хименюк Н.А. було прийнято рішення щодо її звільнення з 05.09.2012 року.


Строк роботи Хименюк Н.А. на посаді Голови Правління ПрАТ «УТСК» склав – з 11.10.2011 року по 05.09.2012 року (включно). Частки у статутному капіталі емітента Хименюк Н.А. не має.


З 06.09.2012 року на вакантну посаду Голови Правління ПрАТ «УТСК» згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «УТСК» від 04.09.2012 року призначено Григорюка А.Л. (непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має). Частки у статутному капіталі емітента Григорюк А.Л. не має. До моменту призначення працював на посаді Заступника Голови Правління ПрАТ «УТСК» з фінансів.


06.09.2012 року складено повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ «УТСК» Бабича В.Г. (у зв'язку з продажем акцій та подачі заяви про складення повноважень). На момент складення повноважень Бабичем В.Г. акцій ПрАТ «УТСК» не має. На вакантну посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «УТСК» нікого не призначено.


06.09.2012 року складено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «УТСК» Ольшанського В.М. (у зв'язку з продажем акцій та подачою заяви про складення повноважень). На момент складення повноважень Ольшанським В.М. акцій ПрАТ «УТСК» не має. На вакантну посаду члена Наглядової ради ПрАТ «УТСК» нікого не призначено.


06.09.2012 року складено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «УТСК» Бабича В.В. (у зв'язку з подачею заяви про складення повноважень). На момент складення повноважень Бабич В.В акцій ПрАТ «УТСК» не має. На вакантну посаду члена Наглядової ради ПрАТ «УТСК» нікого не призначено.


Детальніше