Сплачуємо за своїми зобов’язаннями

Повідомлення

Фінансові підсумки 2013 року: звіт про рух грошових коштів

Дата публікації: 2014-04-10

ПрАТ "Українська транспортна страхова компанія" оприлюднила результати своєї діяльності в минулому році.

Детальніше

Фінансові підсумки 2013 року: звіт про власний капітал

Дата публікації: 2014-04-10

ПрАТ "Українська транспортна страхова компанія" оприлюднила результати своєї діяльності в минулому році.

Детальніше

Звіт про сукупний дохід за 2013 рік

Дата публікації: 2014-04-10

ПрАТ "Українська транспортна страхова компанія" оприлюднила результати своєї діяльності в минулому році.

Детальніше

Підсумки фінансової діяльності за ІІІ квартал

Дата публікації: 2013-10-31

Згідно з фінансовим звітом ПАТ «Українська транспортна страхова компанія» станом на 30.09.2013 року обсяг страхових платежів за полісами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспорту склав 34295849,78 грн., з яких 16523427,84 грн. – надходження за ІІІ квартал. Таким чином, у порівнянні з результатами ІІ кварталу обсяг страхових надходжень за полісами ОСЦПВ збільшився на 24,2%. В свою чергу, страхові надходження за полісами «Зелена картка» досягли позначки 33966157,45 грн., що є одним з найвищих показників на вітчизняному страховому ринку.


Загалом за перші дев’ять місяців поточного року за полісами ОСЦПВ компанією було відшкодовано 4083668,23 грн., за договорами «Зелена картка» - 3823965,57 грн.

Детальніше

Зміну складу посадових осіб ПрАТ «УТСК»

Дата публікації: 2012-11-23

23.11.2012 року Наглядовою радою ПрАТ «УТСК» з метою формування повного складу Правління Товариства прийнято рішення щодо призначення членами Правління ПрАТ «УТСК» Сторчевого Сергія Васильовича та Горішню Ліну Іванівну.


Горішня Л.І. згоду на розголошення паспортних даних не дала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, частки у статутному капіталі емітента також немає. До моменту призначення, Горішня Л.І. працювала і продовжує працювати на посаді головного бухгалтера ПрАТ «УТСК».


Сторчевий С.В. згоду на розголошення паспортних даних не дав. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, частки у статутному капіталі емітента також немає. До моменту призначення, Сторчевий С.В. протягом тривалого часу працював у сфері страхування та займав керівні посади у СК «Княжа», СК «Лафорт», ЗАТ «УТСК».

Детальніше

Зміна складу посадових осіб ПрАТ «УТСК» 10.2012

Дата публікації: 2012-10-19

1) 19.10.2012 року за результатами позачергових зборів ПрАТ «УТСК» обрано нового Голову та членів Наглядової ради, а також нового ревізора ПрАТ «УТСК»:


  • Головою Наглядової ради призначено Люліна А.М. (непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі емітента не має, згоди на розголошення паспортних даних не надано);


Членами Наглядової ради призначено:

  • Власова І.О. (непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі емітента складає 93,2756 %, згоди на розголошення паспортних даних не надано);
  • Ковальчука Р.В. (непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі емітента не має, згоди на розголошення паспортних даних не надано).


Також, 19.10.2012 року Наглядовою радою ПрАТ «УТСК» прийнято рішення щодо складання повноважень Ревізора Товариства Самойленко Т.В. на підставі поданої нею заяви про дострокове припинення повноважень. Строк роботи Самойленко Т.В. на посаді склав 1 рік. Частки у статутному капіталі емітента Самойленко Т.В. не має. На вакантну посаду ревізора призначено Денисенко Т.В. (непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі емітента не має, згоди на розголошення паспортних даних не надано).


2) 19.10.2012 року Наглядовою радою ПрАТ «УТСК» прийнято рішення щодо задоволення заяви Голови Правління ПрАТ «УТСК» Григорюка А.Л. про звільнення його з посади Голови Правління за згодою сторін. Частки у статутному капіталі емітента Григорюк А.Л. не має.


На вакантну посаду Голови Правління ПрАТ «УТСК» з 22.10.2012 року призначено за її згодою Пішакову Галину Володимирівну, яка до даного часу займала посаду Першого заступника Голови Правління ПрАТ «УТСК». Згоду на розголошення паспортних даних Пішакова Г.В. не дала.


Призначена 22.10.2012 року на посаду Голови Правління ПрАТ «УТСК» Пішакова Г.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі емітента також не має. До моменту призначення, Пішакова Г.В. протягом тривалого часу працювала у сфері страхування та займала керівні посади у СК «Княжа», СК «Лафорт», ЗАТ «УТСК».


Детальніше

Позачергові збори акціонерів 19.10.2012 р.

Дата публікації: 2012-09-21

Приватне акціонерне товариство «Українська транспортна страхова компанія», код ЄДРПОУ: 22945712, надалі – Товариство, повідомляє про внесення змін до порядку денного позачергових зборів акціонерів Товариства призначених на 19.10.2012 р.


На розгляд порядку денного додатково включено вирішення наступних питань:

  • Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства;
  • Про обрання шляхом кумулятивного голосування із використанням бюлетенів нового Ревізора Товариства.

Інші питання порядку денного позачергових зборів акціонерів Товариства призначених на 19.10.2012 року залишено без змін.


Повторно нагадуємо, що проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства призначено на 19 жовтня 2012 року об 11 годині 00 хв. у приміщенні Товариства за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 78-а, 4-поверх.


Часом складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, є 24 год.00 хв. 15 жовтня 2012 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у Зборах, буде проводитись 19 жовтня 2012 року з 10.00 до 10.45 за адресою: 01030, м. Київ, вул.Богдана Хмельницького, 78-а, 4 поверх.


Акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з проектами рішень з питань порядку денного Зборів в робочі дні з 09 год.00 хв. До 17 год. 00 хв. У приміщенні Товариства за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 78-а, у юридичному департаменті (1 поверх).


Для участі у Зборах акціонерів потрібно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу, та документ, що підтверджує їх повноваження, оформлений згідно з чинним законодавством України.


Тел. для довідок: (044) 303 97 81

Детальніше

Позачергові загальні збори акціонерів

Дата публікації: 2012-09-21

Приватне акціонерне товариство «Українська транспортна страхова компанія», код ЄДРПОУ: 22945712, надалі – Товариство, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – Збори, які відбудуться 19 жовтня 2012 року об 11 годині 00 хв. у приміщенні Товариства за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 78-а, 4-поверх.


Порядок денний Зборів:

  • Про обрання голови, секретаря та лічильної комісії Зборів.
  • Про обрання членів Наглядової ради Товариства, Голови Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами та Головою Наглядової ради Товариства;
  • Про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія/».


Часом складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, є 24 год.00 хв. 15 жовтня 2012 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у Зборах, буде проводитись 19 жовтня 2012 року з 10.00 до 10.45 за адресою: 01030, м. Київ, вул.Богдана Хмельницького, 78-а, 4 поверх.


Акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з проектами рішень з питань порядку денного Зборів в робочі дні з 09 год.00 хв. До 17 год. 00 хв. У приміщенні Товариства за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 78-а, у юридичному департаменті (1 поверх).


Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.


Для участі у Зборах акціонерів потрібно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу, та документ, що підтверджує їх повноваження, оформлений згідно з чинним законодавством України.


Тел. для довідок: (044) 303 97 81


Детальніше

Про виникнення особливої інформації про емітента

Дата публікації: 2012-09-11

04.09.2012 року Наглядовою радою ПрАТ «УТСК» на підставі заяви Першого заступника Голови Правління Товариства та члена Правління ПрАТ «УТСК» Бабича Г.В. було прийнято рішення щодо його звільнення за згодою сторін з 11.09.2012 року з займаних посад. Строк роботи Бабича Г.В. на посаді Першого заступника Голови Правління та члена Правління ПрАТ «УТСК» склав – з 20.08.2007 року по 11.09.2012 року (включно).


Частки у статутному капіталі емітента Бабич Г.В. не має.


Згоди на розкриття паспортних даних не надано. На вакантні посади нікого не призначено.


Детальніше

Зміна власників акцій ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія»

Дата публікації: 2012-09-05

06.09.2012 року ПрАТ «УТСК» отримало повідомлення від нового акціонера щодо зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій ПрАТ «УТСК».


Згідно змісту повідомлення, 05.09.2012 року новим власником 97,2869 % акцій ПрАТ «УТСК» став громадянин України Власов Ігор Олександрович, паспорт серія «ЕМ» №994586, виданий Брянківським МВ УМВС України в Луганській області 04.10.2001 року, ідентифікаційний номер 2801606531, місце реєстрації: м. Київ, вул.Рибальська,8 кв.31. Розмір пакету акцій акціонера Власова І.О. склав 97,2869 %.

Детальніше